#EUPovertyFree

#EUPovertyFree

Repost EAPN Europe

De 17. Oktober ass den internationalen Dag fir d‘Iwwerwannung vun der Aarmut

Am Kader vum Virowend vum 17. Oktober gouf de Slogan « Keen Mënsch verdéngt manner, jiddereen profitéiert » #EUPovertyFree vun EAPN Europa op der Mauer vun der Nationalbank zu Bréissel projezeiert!

Ënnerschreift och Dir d‘Petitioun vun EAPN Europa fir eng europawäit Reguléierung vum Mindestakommenssystemer!

Pressematdeelung EAPN Europa 

Pétitioun EAPN Europe


Le 17 octobre est la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté !

La veille du 17 octobre, le message «Personne ne mérite moins, tout le monde en profite» #EUPovertyFree a été projeté sur le mur de la Banque nationale à Bruxelles par EAPN Europe!

Soutenez-nous et signez la pétition pour des régimes de revenu minimum décents !

Communiqué de presse EAPN Europe 

Pétition EAPN Europe


Der 17. Oktober ist Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut!

Am Vorabend des 17. Oktober wurde die Botschaft « Niemand verdient weniger, alle profitieren » # EUPovertyFree von EAPN Europa an die Wand der Nationalbank in Brüssel projiziert!

Helfen Sie uns und unterschreiben auch Sie die Petition für eine europaweite Anerkennung von Mindesteinkommensregelungen!

Pressemitteilung EAPN Europa 

Petition EAPN Europe